Iltapäivä 1. (vko 50, 2010)


Kouluttaja: Anne
Yleisesti: Uudet työvälineet ja työtavat sujuvoittamassa oppimisen, opettamisen ja ohjaamisen arkea.

Ohjelma:

- Syötteet - vaihtoehtona sille että käyttäjä (opiskelija tai opettaja) joutuisi käymään katselemassa useita eri
webbisivuja erikseen ja hakemaan tiedon erikseen niiltä, tiedottamisessa ei välttämättä tarvitse käyttää sähköpostia, vaan voi perustaa kurssiblogin (josta tarkemmin sitten toisena päivänä :) ja sieltä saa
tilattua muutoksista tiedon syötteenä tai sähköpostiinkin halutessaan.

- Sosiaaliset kirjanmerkit muutoksena vanhaan tapaan säilöä ne oman koneen selaimeen, josta niitä jaellaan yksitellen muille tilanteen mukaan, kun vaihtoehtoisesti voidaan tallentaa ne vaikkapa Delicioukseen tai Diigoon

- Googlen sovellukset ja /tai Microsoftin Live@Edu ratkaisuina vastaaviin arkipäivän pulmiin, esim. dokumentin kirjoittaminen Google Docsiin, josta sen voi jakaa muille sen sijaan että lähettelee spostitse.

+ Muita helppoja arkea helpottavia ratkaisuja (+ osallistujien toiveet joita vielä kartoitetaan ennakkokyselyllä) jotka saisi kätevästi sijoittumaan tähän "muutostarinaan". Tällöin toimintakulttuurin muutos tulisi esiin, muttei liian raskaana.

Iltapäivä 2. (20.1.2011)
Kouluttaja: Joanna
Yleisesti: Wikit, blogit ja mikroblogit


Ohjelma:

klo 13:00-14:00 Wikit
Yleistä alustusta wikeistä erityisesti opetuskäytön näkökulmasta konkreettisine esimerkkeineen:
- Johdattelua wikeihin (mitä ne ovat ja miten niitä voidaan käyttää) ja niiden valintaan liittyviä asioita (eli miten valita itselle ja omaan tarkoitukseen sopiva wikialusta) sekä mitä wikikirjoittaminen vaatii (pelkästään uuden välineen käyttöönotto ei riitä)
- Mitä huomioitava opetuskäytössä (mihin ja milloin wikiä kannattaa käyttää)
- Käytännön case-esimerkkejä wikien opetuskäytöstä
- Koikeilua eri wikialustoilla (erittäin yksinkertainen Jottit, helppokäyttöinen Wikispaces, DokuWiki (?), voidaan haluttaessa myös esitellä Wikikirjastoa ja muita Wikimedia-säätiön tuotteita jotka rakennettu Mediawikiin. Käytännössä kokeilu rajoittuu verkossa oleviin hostattuihin wikialustoihin.
- Tehtävä (joko koulutuksessa tai verkossa): Yhteisen wikitekstin tuottaminen jostakin suhteellisen helposta aiheesta - näin havainnollistuu hieman se mitä wikikirjoittaminen vaatii.

klo 14:00-15:00 Blogit
- Johdattelua blogeihin (mitä ne ovat ja miten niitä voidaan käyttää) ja niiden valintaan liittyviä asioita (eli miten valita itselle ja omaan tarkoitukseen sopiva blogialusta) sekä mitä blogikirjoittaminen vaatii (pelkästään uuden välineen käyttöönotto ei riitä)
- Mitä huomioitava opetuskäytössä (mihin ja milloin blogia kannattaa käyttää)
- Käytännön case-esimerkkejä blogien opetuskäytöstä
- Koikeilua eri blogialustoilla (esim. Wordpress, Blogger, Posterous).
- Tehtävä (joko koulutuksessa tai verkossa): Oman blogin aloittaminen

15:00-15:15 Kahvitauko (?)

15:15-15:45 Mikroblogit
- Johdattelua mikroblogeihin (mitä ne ovat ja miten niitä voidaan käyttää) ja niiden valintaan liittyviä asioita
- Case-esimerkkejä
- Esim. Twitter