Tämän sivun tarkoitus on tarjota ennakko- ja lisämateriaalia
sekä itsenäisesti toteutettavia tehtäviä mikroblogien käytön
opettelun tueksi (mikroblogeihin tutustutaan koulutuksen
ensimmäisen päivän aikana 20.1.2011).


Mikroblogeista ja niiden opetuskäytöstä


Wikipedian määritelmän mukaan mikroblogit ovat ns. broadcast-tyyppisiä blogeja, jotka eroavat perinteisistä blogeista siten, että niiden sisältö on erittäin lyhyttä ja tiivistä. Tyypillistä ovat esimerkiksi tekstiviestin mittaiset postaukset, jotka voivat sisältää tekstipätkän, linkin, kuvan tai videon. Postausten sisältö koostuu usein lyhyistä tiedotteista vaikkapa siitä, mitä kirjoittaja milläkin hetkellä tekee, edelleenlähetetyistä kiinnostavista webbilinkeistä tai asioiden mainostamisesta ja jakamisesta muille ylipäätään. Tyypillistä on, että postauksia voi tehdä tietyille kanaville (tai käyttäen tiettyjä tunnisteita), jotka suodattavat niitä valtavasta postausmassasta. Postauksia seurataan usein yhtenäisestä viestivirrasta reaaliaikaisesti.


external image 120308_twitter_addicted.gif

Oikeastaan Facebookin tilapäivityksiä voisi verrata mikrobloggaamiseen. Käyttöön löytyy myös erilaisia sovelluksia, joita voidaan käyttää mikrobloggaamiseen, kuten tunnettu Twitter sekä Qaiku. Kuten Facebookissa, myös Yammerissa voidaan jakaa mikroblogityylisesti tilapäivityksiä halutulle porukalle. Eri sovellukset sisältävät eri määrän lisätoiminnallisuuksia ja laajennuksia, joilla sovellusten käyttöä voidaan laajentaa sisältämään muutakin kuin pelkkiä tilapäivityksiä (jakaa esimerkiksi linkkejä, kuvia jne.). Toisaalta esimerkiksi Twitter-kirjan kirjoittanut Maija Haavisto ei halua kutsua Twitteriä mikroblogiksi, koska tällainen ajattelutapa rajoittaa hänen mukaansa Twitterin käyttömahdollisuuksia.

Tyypillistä on myös blogin ja mikroblogin käyttäminen toisiaan tukevasti - mikroblogissa voidaan tiedottaa uusista blogikirjoituksista kätevästi ja siten houkutella lukijoita laajempialaisen blogikirjoituksen pariin. Blogeista saa usein suoraankin lähtemään halutun mikroblogisovelluksen kautta uusista kirjoituksista, jotka tyypillisesti sisältävät blogikirjoituksen otsikon ja linkin koko kirjoitukseen.

Tehtäviä


Mikroblogin käyttöönotto

Mikroblogin käyttäminen koulutuksen taustakanavana
Käytä perustamaasi mikroblogia tämän koulutuksen taustakanavana esimerkiksi tämän kurssin mikroblogi-luento-osuuden aikana (tunniste / kanava #someoppi). Vaihtoehtoisesti voit pyytää opiskelijoita käyttämään mikroblogia taustakanavana kurssillasi - vaikkapa luennon aikana tai koko kurssin ajan. Sopikaa ennalta käytettävä tunniste (Qaiku-palvelussa perustakaa ennalta kanava ko. tunnisteella).
Katso Tuija Aallon ohje Liverapo - näin kirjoitat kimppamuistiinpanoja Qaikussa
Taustakanavan käyttö etenkin reaaliaikaisesti luennolla saattaa tuntua haasteelliselta, eikä se välttämättä sovi kaikille. Osalle se taas saattaa olla hyvä tapa tehdä muistiinpanoja ja saada enemmän irti "verkkokeskustelun" kautta luennosta. Koko kurssin aikana käytettävä taustakanava taas voi mahdollistaa helpon avun kysymisen opiskeluun liittyvissä asioissa kurssikavereilta ja opettajalta (opettajan kannattaa kuitenkin ennalta suunnitella ja tiedottaa opiskelijoille, miten usein hänet ko. kanavan kautta tavoittaa).

Lisämateriaalia