Tämän sivun tarkoitus on tarjota ennakko- ja lisämateriaalia
sekä itsenäisesti toteutettavia tehtäviä wikien käytön
opettelun tueksi (wikeihin tutustutaan koulutuksen
ensimmäisen päivän aikana 20.1.2011).

Wikeistä ja niiden opetuskäytöstä


Wiki on verkkosivusto, jota tuotetaan yhdessä usean kirjoittajan voimin. Tunnetuin wiki lienee verkkotietosanakirja Wikipedia. Wiki koostuu yksittäisistä sivuista, joita useampi henkilö voi muokata. Sivuihin muodostuu myös sivuhistoria, josta aiempi versio voidaan palauttaa. Wikiä voidaan verrata kansioon, jossa olevia sivuja muokataan ja johon lisätään uusia sivuja ajan kuluessa. Monissa wikipalveluissa wikiin voi itse luoda navigoinnin ja sivuhierarkian. Wikissä on olennaista eri sivujen keskinäinen linkitys, joka mahdollistaa liikkumisen wikissä. Linkkejä on tyypillisesti myös wikin ulkopuolisille webbisivuille. Sivujen muokattavuusominaisuudet ja käytettävyys vaihtelevat wikialustasta riippuen. Wikien luoja Ward Cunninghamin ajatuksiin wikien perusominaisuuksista voit tutustua hänen sivullaan, ks. esimerkiksi kuvausta wikien kehittymisestä niiden historiakatsauksen kautta.

Wikissä painottuu sisällön rakentaminen ja sivujen työstäminen yhdessä muiden kanssa. Wikit sopivat opetuksen ja oppimisen välineiksi tilanteisiin, joissa helppo yhdessä tuottaminen on tavoitteena. Wikejä voidaan hyödyntää sekä tiedon etsintään, muokkaamiseen ja prosessointiin. Wikien käytön opetuksellisia etuja ovat mm. seuraavat Viisautta wikin tekoon -materiaalin mukaan:
 • Tiedon jäsentäminen ja luokittelu wikissä helpottaa kokonaisuuksien muodostamisessa ja asioiden välisten suhteiden oivaltamisessa
 • Useat eri näkökannat tulevat helposti esiin wikityöskentelyn kautta, mikä opettaa kriittistä suhtautumista tietoon sekä omien näkemysten perustelua ja neuvottelua.
 • Wikeillä tuotettu tieto on usein laaja-alaista ja näkökulmaltaan neutraalia
 • Avoimilla wikeillä voidaan laajentaa oppimisympäristöä ja oppimisverkostoa myös oman luokan, oppilaitoksen tai maan ulkopuolelle.

Tehtäviä


Wikialustan käyttöönotto
Voit perustaa halutessasi oman wikisivuston vaikkapa omaa kurssiasi tai jotakin yhteistuotantoprojektia varten.
 • Yksi vaihtoehto on helppokäyttöinen ja maksuton Wikispaces-wiki, jolla tämäkin sivusto on tuotettu. Voit käyttää apunasi Anne Rongaksen toteuttamia video-ohjeita Wikispaces-wikin käyttöön, Harto Pönkän Wikispaces-ohjeita SlideShare-palvelussa tai Wikispaces-wikin omia video-ohjeita.
 • Voit myös perustaa wikisivuston LUT:n tietotekniikan laitoksen DokuWikiin, joka on LUT:n henkilökunnan ja opiskelijoiden käytettävissä. Katso ohjeet LUT:N DokuWikin käyttöönottoon ja wikisivuston perustamiseen.
 • Varmaankin lähes maailman yksinkertaisimpia wikejä on Jottit-wiki, jonka perustaminen tapahtuu menemällä wikin etusivulle, kirjoittamalla sivulla olevaan tekstikenttään ensimmäisen wikisivun sisältöä ja lähettämällä sen eteenpäin. Avautuvalla sivulla voi tehdä lisämuokkauksia wikiin sekä ottaa wikin käyttöön omalla tunnuksella (claim).

Wikikirjaan tutustuminen
Tutustu Viisautta wikin tekoon -kirjaan. Pohdi (vaikkapa perustamassasi kurssiblogissa), miten wikikirja eroaa tavallisesta kirjasta. Millaisia hyötyjä tai haittoja näet wikimäisessä opiskelumateriaalissa? Millainen olisi onnistunut wikikirja?

Wikitekstin tuottaminen
Kirjoita muistiinpanot tämän koulutuksen ensimmäisen koulutuspäivän asioista tämän wikin yhteisesti tuotettavalle muistiinpanosivulle yhdessä muiden osallistujien kanssa. Vaihtoehtoisesti voit myös kirjoittaa yhdessä muiden osallistujien kanssa wikiartikkelin aiheesta Mitä wikit ovat?
Tämän tehtävän tarkoitus on antaa käsitys siitä, minkälaisia haasteita wikikirjoittamiseen yhdessä muiden kanssa sisältyy. Esimerkiksi Viisautta wikin tekoon -wikikirjan tuotantoprosessissa syksyn 2009-kevään 2010 aikana tuotantoon osallistuneet olivat yllättyneitä siitä, miten hankalaa toisen tekstin muokkaaminen saattoi olla. Voit lukea kokemuksista lisää verkosta löytyvästä raportista (.pdf).
Ohjeet yhteisesti tuotettavan muistiinpanosivun käyttöön ja muistiinpanojen tuottamiseen:
 • Klikkaa koulutuspäivän yhteisesti tuotettavn muistiinpanosivun linkkiä (LUT:n tietotekniikan laitoksen DokuWiki) tai yhteisesti tuotettavan Mitä wikit ovat? -sivun linkkiä (tämä Wikispaces-wiki).
 • Wikispaces-alustalla olevaa Mitä wikit ovat? -sivua pääset muokkaamaan ja lisäämään sivulle omat ajatuksesi napsauttamalla sivun ylälaidassa olevaa Edit-painiketta. LUT:n DokuWiki-alustalla olevaa yhteistä muistiinpanosivua pääset muokkaamaan kirjautumalla wikiin oikean alalaidan Kirjaudu sisään -painikkeen kautta (yleistunnuksellasi) ja klikkaamalla sen jälkeen sivulla vasemmassa ylä- ja alalaidassa olevaa Muokkaa tätä sivua -painiketta. Huomaa siis, että tämä Wikispaces-wiki on määritelty kaikille avoimeksi eikä vaadi kirjautumista sivun muokkaamiseen (tosin voit kirjautua jos haluat), sen sijaan LUT:n wikiä voi kuka tahansa lukea, mutta sen muokkaaminen vaatii kirjautumisen wikiin.
 • Voit kirjoittaa tekstin suoraan wikisivulle, tai kopioida vaikkapa tekstinkäsittelyohjelmasta tms. jos kirjoitit muistiinpanoja ennalta omalle koneellesi. Huom. saattaa olla viisasta kopioida teksti ensin tekstinkäsittelyohjelmasta johonkin tekstieditoriin, esim. Notepadiin, ja vasta sen jälkeen wikiin, niin tekstinkäsittelyohjelman muotoilut eivät siirry hankaloittamaan tekstin muokkaamista wikissä.
 • Jos sivulla on jo tekstiä, muokkaa ja täydennä sitä tarpeen mukaan. Huomaa erityisesti, että mikäli joku muu onkin jo kirjoittanut sivulle, älä vain lisää omia muistiinpanojasi niiden alle! Ideana wikikirjoittamisessa on nimenomaa tuottaa tekstiä yhdessä siten, että muokataan myös muiden tekstiä ja tällä tavoin saadaan aikaan lopputulos, joka on usean eri kirjoittajan ajatusten ja tekstin yhdistelmä. Tämä voi olla aluksi hankalaa - kynnys toisen tuottaman tekstin muokkaamiseen voi tuntua korkealta. Kokeilemalla rohkeasti kuitenkin oppii!
 • Tekstin muokkaamisen jälkeen tallenna lopuksi sivun ylälaidan muokkauspalkista Save-painikkeella (Wikispaces) tai vasemman alalaidan Tallenna-painikkeella (DokuWiki).
 • Jos muokkasit yhteistä muistiinpanosivua DokuWikissä, kirjaudu lopuksi ulos oikeassa alakulmassa olevasta Kirjaudu ulos -painikkeesta.

Vertaistuotantoon osallistumisen arviointia
Osallistuttuasi jollakin tavalla vertaistuotantoprosessiin wikitekstiä yhdessä tuottamalla, arvioi vaikkapa kurssiblogiisi kirjoittamalla, millaista oli osallistua wikituotantoon. Mikä oli hankalaa ja miksi? Mikä toimi hyvin? Mikä mielestäsi estää tai edistää vertaistuotantoa? Miten voitaisiin madaltaa kynnystä muokata toisten tekstien sisältöä, ei pelkästään korjata mahdollisia kirjoitusvirheitä? Voit myös kommentoida kirjoituksessasi TTY:n J. Salosen ja J. Huhtamäen esitystä wikityöskentelyn hyvistä käytänteistä. Katso myös wikeihin liittyviä hyviä ja huonoja toimintamalleja Wikipatterns-wikistä. Tämän tehtävän tarkoitus on helpottaa opiskelijoiden vertaistuotantoprosessin ohjaamista omakohtaisia kokemuksia ja tunnettuja wikityöskentelyn ongelmakohtia ja niihin ratkaisuja pohtimalla.

Aineistoa wikeistä