1. Rakennesuunnittelun peruselementit

Tämän vinkin kirjoitta Anne Rongas
 1. Käyttötarve: ketkä käyttävät, miksi, mitä tavoitteita
 2. Käyttöympäristöt: väline per tarkoitus, yhdistelmäpalvelut, ympäristöjen integrointi
 3. Käyttäjien roolit: kuka tuottaa sisältöä, kuka hallinnoi, vuorovaikutus, yhteistoiminta
  • moderointitarve: tarkoittaa häiriöviestinnän estämistä, ympäristön käytettävyyden ylläpitoa, käyttöympäristön muutoksiin reagointia, sisällön valvontaa, käyttäjätilien hallinnointia, perusviestintää teknisen käytettävyyden osalta
 4. Sisällöntuotanto: mediamuodot, tekijänoikeudet/lisenssointi, oppijoiden aktiivisuus, yhteisöllinen tuottaminen, projekti ja prosessi, pedagogiset merkitykset sisällön tuottamiselle, viestinnälliset merkitykset sisällön tuottamiselle
 5. Ryhmän kyvyt ja tiedot, verkostot: avoimen toiminnan arvo on joukkoälyn mahdollistamisessa, joten on tärkeää kiinnittää huomiota keinoihin, joilla erilaiset henkilöt ja organisaatiot voivat osallistua
 6. Turvallisuus: avoimuus, julkisuus, identiteetin suojaaminen, eri ikäiset somen käyttäjät, verkkopalveluiden käyttöehdot ja luotettavuus, netiketti, ohjauksen saatavuus
Someopiston wikissä hyviä ohjeita opettamisesta sosiaalisen median ympäristöissä.


2. POST vai STOP?

Tämän vinkin kirjoitta Ama Auvinen

Charlene Li ja Josh Bernoff ehdottavat oivaltavassa kirjassaan "Groundswell - Winning in a World Transformed by Social Technologies" (Harvard Business Press, 2008, suomennettu Verkkovalta – Voittaminen sosiaalisten teknologioiden maailmassa) sosiaalisen median käyttöönoton suunnitteluun ja toteutukseen POST-mallia eli
P eople (ihmiset)
O bjectives (tavoitteet)
S trategy (strategia)
T echnology (teknologiat).
On siis lähdettävä liikkeelle ihmisistä ja usein tärkein kysymys on mihin omat "joukkomme" eli ihmiset (oppilaitoksissa oppijat, opettajat, tukiverkosto) ovat valmiita. Vasta sen jälkeen kannattaa asettaa tavoitteita, laatia strategioita ja valita teknologioita.

Sosiaalisen median uudet teknologiat ovat kiehtovia ja mielenkintoisia. Virtuaalitodellisuuden(kin) varhainen kehittäjä Jaron Lanier painottaa kuitenkin uudessa kirjassaan "You Are Not a Gadget" vuodelta 2010 (suomennettu nimellä "Et ole koje"), että tärkein kysymys jokaisen teknologian osalta on kysymys kuinka se muuttaa ihmisiä ja ihmisten käytöstä.

Usein kuitenkin tuntuu, että POST-strategian sijasta käytetään STOP-strategiaa - määritellään ensin strategia, valitaan siihen sopivat teknologiat, muokataan tavoitteet näiden mukaisesti ja sitten pohditaan ihmisiä. Usein päädytäänkin "vyöryttämään" valitut teknologiat ja tavoitteet ihmisille. STOP-strategia kertoo jo nimelläänkin onnistumisen mahdollisuudet!

Opetuksen näkökulma
 1. Oppimistavoitteet
 2. Opetuksen aktiviteetit, jotka edistävät näiden tavoitteiden saavuttamista
 3. Työkalut (fyysiset, mahdolliset sosiaalisen median), jotka helpottavat valittuja aktiviteetteja.


3. Sosiaalisen median oppimisympäristön rakennesuunnitteluopasEsimerkki oppimisprojektista, jossa on käytetty yllä olevaa rakennesuunnitteluopasta http://pintakilta.wikispaces.com/

Sosiaalinen media näyttäytyy lukuisina erilaisina työkaluina, mutta tämä on vasta ensimmäinen askel mahdollisuuksiin, joita avoin, yhteistoiminnan mahdollistava internetin käyttö ja sulautuva teknologia tarjoavat.

4. Käyttöönoton portaat kolmesta näkökulmasta5. Sosiaalisen median pedagogiikka


Miikka Salavuo on koonnut hyvän jäsennyksen sosiaalisen median pedagogisesta soveltamisesta ja paloitellut miellekarttakoosteen osa-alueet ppt-esitykseksi: