Recent Changes

Wednesday, March 16

 1. page 2 koulutuspaiva edited ... Esittely jakautuu seitsemään teemaan: 1. Informaatioähky ja oman nettitoiminnan säätely ...…
  ...
  Esittely jakautuu seitsemään teemaan:
  1. Informaatioähky ja oman nettitoiminnan säätely
  ...
  yhteiseen dokumenttiin Kokeile myös Tieken Muistio
  3. Mitä koulussa pitäisi oppia? Harjoitus (chat): Pohdimme hetken yhdessä, millaisia taitoja koulussa pitäisi oppia http://todaysmeet.com/Someopi
  4. Miten opettaja näitä oppisi?
  (view changes)
 2. page 2 koulutuspaiva edited ... Esittely jakautuu seitsemään teemaan: 1. Informaatioähky ja oman nettitoiminnan säätely ...…
  ...
  Esittely jakautuu seitsemään teemaan:
  1. Informaatioähky ja oman nettitoiminnan säätely
  ...
  tueksi? Harjoitus (Etherpad):(Google Dokumentti): Kirjoitetaan hetki
  ...
  yhteiseen dokumenttiin Tieken Muistio (Etherpad): http://muistio.tieke.fi/0tdheOQ7tH
  3. Mitä koulussa pitäisi oppia? Harjoitus (chat): Pohdimme hetken yhdessä, millaisia taitoja koulussa pitäisi oppia http://todaysmeet.com/Someopi
  4. Miten opettaja näitä oppisi?
  (view changes)
 3. page 2 koulutuspaiva edited 2. Toinen koulutuspäivä 16.3.2011 kouluttajana Anne Rongas Paikka: LUT Cosini 7430

  2.Toinen koulutuspäivä 16.3.2011
  kouluttajana Anne Rongas
  Paikka: LUT Cosini 7430
  (view changes)
  3:23 am
 4. page 2 koulutuspaiva edited 2. 2. koulutuspäivä 16.3.2011 klo 13-16, kouluttajana 13-16 kouluttajana Anne Rongas Paik…
  2.
  2.
  koulutuspäivä 16.3.2011 klo 13-16, kouluttajana13-16
  kouluttajana
  Anne Rongas
  Paikka: LUT Cosini 7430
  Sisältö: tustuminen aihepiiriin käytännön esimerkkien avulla, pieni annos pedagogisia perusteita, evästys omien tavoitteiden mukaiseen seuraavaan askeleeseen sekä learning by doing eli opastettua harjoittelua.
  ...
  Pintakilta http://pintakilta.wikispaces.com/
  PS5 Lukion psykologian kurssi http://psyka5.wikispaces.com/
  2. Vinkkejä sosiaalisen median opetuskäyttöön
  Esittely jakautuu seitsemään teemaan:
  1. Informaatioähky ja oman nettitoiminnan säätely
  ...
  6. Informaatiokuorman keventäminen
  7. Kiertomatka opetuskokeiluihin
  Harjoituksia:3. Harjoituksia
  Blogataan lähettämällä sähköpostia. Anne sanoo sähköpostiosoitteen. Voit liittää mukaan tiedostoja, kuten kuvia. Viestin otsikosta tulee blogimerkinnän otsikko. http://maajataivas.posterous.com/
  Twitter-tilin perustaminen
  (view changes)
  3:23 am
 5. page 2 koulutuspaiva edited ... Sosiaalisen median oppimisympäristön rakennesuunnittelu Esimerkkejä, joita puretaan auki: K…
  ...
  Sosiaalisen median oppimisympäristön rakennesuunnittelu
  Esimerkkejä, joita puretaan auki:
  Kombo2010 http://kompo2010.wikispaces.com/
  Pintakilta http://pintakilta.wikispaces.com/
  PS5 Lukion psykologian kurssi http://psyka5.wikispaces.com/

  Esittely jakautuu seitsemään teemaan:
  1. Informaatioähky ja oman nettitoiminnan säätely
  (view changes)
  3:21 am
 6. page rakennesuunnittelu edited 1. Rakennesuunnittelun peruselementit Tämän vinkin kirjoitta Anne Rongas Käyttötarve: ketkä kä…

  1. Rakennesuunnittelun peruselementit
  Tämän vinkin kirjoitta Anne Rongas
  Käyttötarve: ketkä käyttävät, miksi, mitä tavoitteita
  Käyttöympäristöt: väline per tarkoitus, yhdistelmäpalvelut, ympäristöjen integrointi
  Käyttäjien roolit: kuka tuottaa sisältöä, kuka hallinnoi, vuorovaikutus, yhteistoiminta
  moderointitarve: tarkoittaa häiriöviestinnän estämistä, ympäristön käytettävyyden ylläpitoa, käyttöympäristön muutoksiin reagointia, sisällön valvontaa, käyttäjätilien hallinnointia, perusviestintää teknisen käytettävyyden osalta
  Sisällöntuotanto: mediamuodot, tekijänoikeudet/lisenssointi, oppijoiden aktiivisuus, yhteisöllinen tuottaminen, projekti ja prosessi, pedagogiset merkitykset sisällön tuottamiselle, viestinnälliset merkitykset sisällön tuottamiselle
  Ryhmän kyvyt ja tiedot, verkostot: avoimen toiminnan arvo on joukkoälyn mahdollistamisessa, joten on tärkeää kiinnittää huomiota keinoihin, joilla erilaiset henkilöt ja organisaatiot voivat osallistua
  Turvallisuus: avoimuus, julkisuus, identiteetin suojaaminen, eri ikäiset somen käyttäjät, verkkopalveluiden käyttöehdot ja luotettavuus, netiketti, ohjauksen saatavuus
  Someopiston wikissä hyviä ohjeita opettamisesta sosiaalisen median ympäristöissä.
  2. POST vai STOP?
  Tämän vinkin kirjoitta Ama Auvinen
  Charlene Li ja Josh Bernoff ehdottavat oivaltavassa kirjassaan "Groundswell - Winning in a World Transformed by Social Technologies" (Harvard Business Press, 2008, suomennettu Verkkovalta – Voittaminen sosiaalisten teknologioiden maailmassa) sosiaalisen median käyttöönoton suunnitteluun ja toteutukseen POST-mallia eli
  P eople (ihmiset)
  O bjectives (tavoitteet)
  S trategy (strategia)
  T echnology (teknologiat).
  On siis lähdettävä liikkeelle ihmisistä ja usein tärkein kysymys on mihin omat "joukkomme" eli ihmiset (oppilaitoksissa oppijat, opettajat, tukiverkosto) ovat valmiita. Vasta sen jälkeen kannattaa asettaa tavoitteita, laatia strategioita ja valita teknologioita.
  Sosiaalisen median uudet teknologiat ovat kiehtovia ja mielenkintoisia. Virtuaalitodellisuuden(kin) varhainen kehittäjä Jaron Lanier painottaa kuitenkin uudessa kirjassaan "You Are Not a Gadget" vuodelta 2010 (suomennettu nimellä "Et ole koje"), että tärkein kysymys jokaisen teknologian osalta on kysymys kuinka se muuttaa ihmisiä ja ihmisten käytöstä.
  Usein kuitenkin tuntuu, että POST-strategian sijasta käytetään STOP-strategiaa - määritellään ensin strategia, valitaan siihen sopivat teknologiat, muokataan tavoitteet näiden mukaisesti ja sitten pohditaan ihmisiä. Usein päädytäänkin "vyöryttämään" valitut teknologiat ja tavoitteet ihmisille. STOP-strategia kertoo jo nimelläänkin onnistumisen mahdollisuudet!
  Opetuksen näkökulma
  Oppimistavoitteet
  Opetuksen aktiviteetit, jotka edistävät näiden tavoitteiden saavuttamista
  Työkalut (fyysiset, mahdolliset sosiaalisen median), jotka helpottavat valittuja aktiviteetteja.
  3. Sosiaalisen median oppimisympäristön rakennesuunnitteluopas
  Esimerkki oppimisprojektista, jossa on käytetty yllä olevaa rakennesuunnitteluopasta http://pintakilta.wikispaces.com/
  Sosiaalinen media näyttäytyy lukuisina erilaisina työkaluina, mutta tämä on vasta ensimmäinen askel mahdollisuuksiin, joita avoin, yhteistoiminnan mahdollistava internetin käyttö ja sulautuva teknologia tarjoavat.
  4. Käyttöönoton portaat kolmesta näkökulmasta
  5. Sosiaalisen median pedagogiikka
  Miikka Salavuo on koonnut hyvän jäsennyksen sosiaalisen median pedagogisesta soveltamisesta ja paloitellut miellekarttakoosteen osa-alueet ppt-esitykseksi:
  Sosiaalisen median pedagogiikan miellekartta
  View more presentations from Miikka Salavuo.

  (view changes)
  3:17 am
 7. page 2 koulutuspaiva edited ... 16.3.2011 klo xx-xx, 13-16, kouluttajana Anne Paikka: LUT Cosini 7430 Sisältö: tustumine…
  ...
  16.3.2011 klo xx-xx,13-16, kouluttajana Anne
  Paikka: LUT Cosini 7430
  Sisältö: tustuminen aihepiiriin käytännön esimerkkien avulla, pieni annos pedagogisia perusteita, evästys omien tavoitteiden mukaiseen seuraavaan askeleeseen sekä learning by doing eli opastettua harjoittelua.
  BlogeihinJoanna jätti 1. koulutuskerralla blogeihin liittyviä pohdintatehtäviä
  Mihin itse voisit käyttää blogeja?
  Mikä blogeissa on mielestäsi erityisen hyvää?
  Mikä arveluttaa ja herättää kysymyksiä - mitä ongelmia blogien käyttöön opetuksessa voi liittyä?
  1. Rakennesuunnittelu ja miten käytännössä
  Sosiaalisen median oppimisympäristön rakennesuunnittelu
  Esimerkkejä, joita puretaan auki:

  Esittely jakautuu seitsemään teemaan:
  1. Informaatioähky ja oman nettitoiminnan säätely
  (view changes)
  3:15 am

Tuesday, March 15

 1. page 2 koulutuspaiva edited 2. koulutuspäivä 16.3.2011 klo xx-xx, kouluttajana Anne Rongas Paikka: LUT Cosini 7430 Sisältö:…
  2. koulutuspäivä 16.3.2011 klo xx-xx, kouluttajana Anne Rongas
  Paikka: LUT Cosini 7430
  Sisältö: tustuminen aihepiiriin käytännön esimerkkien avulla, pieni annos pedagogisia perusteita, evästys omien tavoitteiden mukaiseen seuraavaan askeleeseen sekä learning by doing eli opastettua harjoittelua.
  Blogeihin liittyviä pohdintatehtäviä koulutuksen 2. koulutuspäivän Blogit opetuksessa -osion jälkeen (jos sinulla on käytössäsi blogi, tai perustat sen koulutuksen yhteydessä, voit pohtia näitä blogissasi):
  Mihin itse voisit käyttää blogeja?
  Mikä blogeissa on mielestäsi erityisen hyvää?
  Mikä arveluttaa ja herättää kysymyksiä - mitä ongelmia blogien käyttöön opetuksessa voi liittyä?

  Esittely jakautuu seitsemään teemaan:
  1. Informaatioähky ja oman nettitoiminnan säätely
  (view changes)
  9:18 pm

Tuesday, January 25

 1. page Sosiaalinen media tekniikan ja talouden opetuksessa edited ... Helsingin yliopiston geoinformatiikan kurssin blogi Biologian ja maantieteen opetukseen liitt…
  ...
  Helsingin yliopiston geoinformatiikan kurssin blogi
  Biologian ja maantieteen opetukseen liittyvä blogi (lukio)
  VideoAlla video Monica Rankinin
  Huom. Youtube-videoiden esittämisestä opetuksessa lue Tarmo Toikkasen blogikirjoitus
  (view changes)

Monday, January 24

 1. 6:48 am

More